maandag 16 november 2015

Niet geïndividualiseerde effecten

Niet geïndividualiseerde effecten


Met niet geïndividualiseerde effecten bedoelen we effecten die niet door middel van nummerbinding aan een cliënt zijn gebonden.