donderdag 29 oktober 2015

Minuut akte

Minuut akte


Een Minuut akte wordt ook wel kortweg een minute genoemd. Het is het originele exemplaar van een door een daartoe bevoegde ambtenaar (bijvoorbeeld een notaris) opgemaakte akte, die hij ook bewaart

Vertalingen van Minuut akte

Engels: Original instrument retained by notary-public

Gebruikte begrippen in minute


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
notaris
  ... een notaris is een openbaar ambtenaar die bevoegd is tot bepaalde handelingen zoals notariële aktes opmaken en bewaren daarvan de...Lees meer

Begrippen waar minute in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

minuutakte
  ... een minuut akte wordt ook wel kortweg een minute genoemd het is het originele exemplaar van een door...Lees meer
overzicht effecten beurzen
  ... afrikaanse effectenbeurzen ghana stock exchange ghana johannesburg stock exchange south africa the south african futures exchange safex south...Lees meer