donderdag 22 oktober 2015

mixed fund

Mixed fund


Onder de een mixed fund verstaan we een beleggingsfonds dat bestaat uit een mix van aandelen, obligaties, deposito' s, enzovoort.

Een mixed fund wordt ook wel mixfonds of balanced fund genoemd. Het voordeel van een mixed fund is dat het meestal vrij stabiel is en een niet al the hoge beweeglijkheid kent. Het nadeel is tegelijkertijd dat het gemiddelde rendement in de praktijk vaak wat lager ligt.

Het is dus zaak om bij aankoop van een mixed fund goed te oriënteren wat men koopt en wat het rendement in de afgelopen jaren is geweest.
Gebruikte begrippen in mixed fund


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
balanced fund
  ... Een balanced fund is een beleggingsfonds dat belegt in verschillende soorten aandelen obligaties en soms derivaten om een zo...Lees meer
beleggingsfonds
  ... We kunnen het zo gek niet bedenken of er is wel een beleggingsfonds voor een beleggingsfonds kan in theorie door...Lees meer
beweeglijkheid
  ... onder de beweeglijkheid verstaan we de statistische standaardafwijking van de prijsveranderingen van de koers...Lees meer
fund
  ... een fund is hetzelfde als een beleggingsfonds de term fund komt in principe uit de angelsaksische landen maar is hier...Lees meer
gemiddelde
  ... het berekenen van het gemiddelde van een reeks getallen is bedoeld om een soort representatief getal voor de gehele reeks...Lees meer
rendement
  ... het rendement is de opbrengst van een beleggingsobject in procenten van de koerswaarde over een bepaalde periode...Lees meer
zaak
  ... De term "goed" en zaak worden vaak gebruikt om een vorm van bezit aan te duiden dat als zodanig goed herkenbaar is....Lees meer