vrijdag 18 september 2015

maatschappelijke arbeidsverdeling

Maatschappelijke arbeidsverdeling


Onder de externe of maatschappelijke arbeidsverdeling verstaan we het verschijnsel dat bedrijven zich gaan specialiseren op bepaalde producten.

Zo zal het ene bedrijf auto's gaan maken en een ander bedrijf televisietoestellen.
Gebruikte begrippen in maatschappelijke arbeidsverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer