vrijdag 18 september 2015

lumpsum

lumpsum


Onder een lumpsum verstaan we een bedrag dat in één enkele termijn uitbetaald dan wel geïnd wordt.

lumpsum


Gebruikte begrippen in lumpsum


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

termijn
  ... termijn heeft meerdere betekenissen 1 periode tussen opeenvolgende tijdstippen 2 bedrag dat periodiek verschuldigd is...Lees meer