vrijdag 25 september 2015

internationale arbeidsverdeling

Internationale arbeidsverdeling


De basis voor de internationale handel is de internationale arbeidsverdeling.

Landen leggen zich bij internationale arbeidsverdeling toe op die productie, waar men relatief goed in is of waar de voorwaarden (bijv. de ligging of de aanwezigheid van bepaalde grondstoffen) gunstig zijn.
Gebruikte begrippen in internationale arbeidsverdeling


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

arbeidsverdeling
  ... Onder arbeidsverdeling verstaan we het verdelen van de arbeidstaken in deelhandelingen met als doel de arbeidsproductiviteit te verhogen...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
grondstoffen
  ... het is duidelijk dat de onstuimige groei van de economie overal ter wereld maar vooral in het verre...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
productie
  ... het begrip productie kan op verschillende manieren beschreven worden namelijk het verwerken van productiefactoren tot eindproducten het voortbrengen van...Lees meer

Begrippen waar internationale arbeidsverdeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geografische arbeidsverdeling
  ... de geografische arbeidsverdeling is de een verzamelnaam van de regionale en in internationale arbeidsverdeling de omgeving dwingt soms het...Lees meer