woensdag 19 augustus 2015

fiscale marktrente

fiscale marktrente


Onder de term fiscale marktrente, afkomstig uit de wereld van de pensioenen, verstaan we de rente die pensioenfondsen gebruiken voor het berekenen van bijvoorbeeld backservice verplichtingen of de hoogte van inhaalpremies.

fiscale marktrente


De fiscale marktrente is afgeleid van de rente op staatsobligaties.

De rente wordt uiteindelijk vastgesteld door het ministerie van financiën.
Gebruikte begrippen in fiscale marktrente


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

backservice
  ... Van een backservice is sprake als pensioenaanspraken met terugwerkende kracht worden verhoogd dit gebeurt meestal in verband met gestegen lonen...Lees meer
marktrente
  ... onder de marktrente verstaan we de rente die bij het verstrekken van een lening of krediet overeenkomt met de gemiddelde...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer