maandag 17 augustus 2015

down-and-out optie

Down-and-out optie


De down-and-out optie is een vorm van een barrieroptie.

Een down-and-out optie is een calloptie die automatisch vervalt als de onderliggende waarde een bepaalde waarde heeft gehaald.

Daarna is de optie waardeloos.

Barrieropties zijn in het algemeen maatwerk en worden gebruikt in meer complexe financiële producten.

Ze zijn in elk geval in de aandelenwereld niet voor particulieren te verkrijgen.

Voor de professionele handel zijn ze interessant omdat ze altijd een kans hebben dat ze waardeloos worden of blijven, afhankelijk van het type en dat maakt ze voordeliger als een normale optie.

Gebruikte begrippen in down and out optie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

barrieroptie
  ... Een barrier option is een europees type optie met twee mogelijkheden een "knockout" mogelijkheid die ervoor zorgt...Lees meer
calloptie
  ... voor veel beleggers zijn opties het einde ofwel in figuurlijke zin omdat men enthousiast is over de vele mogelijkheden ofwel...Lees meer
handel
  ... we spreken in het algemeen van handel als we het ene goed omwisselen tegen een ander goed...Lees meer
onderliggende waarde
  ... onder de onderliggende waarde verstaan we datgene dat de basis van een optie vormt bijvoorbeeld een aandeel een aandelen...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
serie
  ... onder een serie of optieserie verstaan we alle opties met dezelfde onderliggende waarde afloopmaand uitoefenprijs en van hetzelfde type calloptie...Lees meer
type
  ... het type van een optie geeft aan of een optie een calloptie of een putoptie is...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer