zondag 16 augustus 2015

double barrier option

Double barrier option


Een double barrier option bestaat in feite uit twee barrieropties met zowel een in-strike als een out-strike.

Het zijn exotische opties die alleen in specialistische financiële producten worden gebruikt en die niet voor de particuliere belegger bedoeld zijn.

Gebruikte begrippen in double barrier option


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
particuliere belegger
  ... een particuliere belegger is een belegger die gewoon uit een persoon van vlees en bloed bestaat en die het...Lees meer