woensdag 26 augustus 2015

handelsuren

Handelsuren


We spreken van de handelsuren bij de uren waarop aan de beurs officieel in effecten kan worden gehandeld. Deze zijn in principe verschillend.

handelsuren

Met de tegenwoordige mogelijkheden van het internet, waarbij over de gehele wereld gehandeld kan worden is de impact van handelsuren minder geworden. Gebruikte begrippen in handelsuren


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beurs
  ... centrale gereguleerde handelsplaats voor effecten zoals aandelen obligaties opties futures agrarische termijncontracten en warrants in nederland is amsterdam exchanges de organisator...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer

Begrippen waar handelsuren in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

nabeurs
  ... we spreken van nabeurs bij iets wat na de officiële handelsuren op een bepaalde beursdag plaatsvindt...Lees meer
afterhours trading
  ... Onder het begrip after hours trading verstaan we de handel in effecten buiten de normale handelsuren van de...Lees meer
voorbeurshandel
  ... onder voorbeurshandel verstaan we de handel in effecten die voorbeurs dus voor de officiële handelsuren plaatsvindt...Lees meer
doorlopende handel
  ... doorlopende handel geldt voor de veel verhandelde liquide fondsen orders voor deze fondsen kunnen tijdens de handelsuren doorlopend worden uitgevoerd...Lees meer
onderbeurs
  ... we spreken wel van onderbeurs als iets gedurende de handelsuren van de effectenbeurs plaatsvindt...Lees meer
voorbeurs
  ... we spreken over voorbeurs als handel of een andere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een aankondiging van een koersgevoelige gebeurtenis al voor...Lees meer
investeren in ETF's
  ... volgens een rapport van bloomberg business zijn er 250 miljard dollar in etf's gevloeid alleen al in 2015...Lees meer
forexmarkt verschil met aandelenbeurs
  ... de handel op de valutamarkt staat ook wel bekend als de FX markt of de FOREXmarkt...Lees meer