woensdag 26 augustus 2015

fundamentals van een wisselkoers

fundamentals van een wisselkoers


Onder de fundamentals van een wisselkoers verstaan we de onderliggende mogelijkheden van een munt of het land dat deze uitgeeft en die voor het grootste deel deze wisselkoers met andere valuta bepalen:
fundamentals van een wisselkoers


  • Bijvoorbeeld de inflatie, relatief gezien ten opzichte van andere economieĆ«n waar het land zaken mee doet.
  • De tekorten van de overheid als we deze gaan relateren aan het bruto binnenlands product, dus aan de terugverdienmogelijkheid van deze tekorten
  • De schulden van de overheid als percentage van het bruto binnenlands product, dus ook hier weer de mogelijkheid om schulden terug te kunnen betalen
  • Het saldo op de betalingsbalans.

Gebruikte begrippen in fundamentals van een wisselkoers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bruto binnenlands product
  ... het bruto binnenlands product is een graadmeter voor de omvang van een economie het bruto binnenlands product is de...Lees meer
fundamentals
  ... onder fundamentals verstaan we de fundamentele factoren die volgens fundamentele analisten een rol zouden spelen bij de totstandkoming van effectenkoersen...Lees meer
inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
saldo
  ... onder het saldo van een rekening verstaan we het bedrag dat overblijft als alle bijboekingen en afboekingen zijn verwerkt...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer