woensdag 26 augustus 2015

Economische slijtage

Economische slijtage


Onder de economische slijtage verstaan we de  waardevermindering van kapitaalgoederen die in direct gevolg is van de veroudering van deze kapitaalgoederen.

Aan de ene kant komt dat puur van het gebruik. We noemen dat wel de technische slijtage.

Economische slijtage

Maar we kennen nog een vorm van  economische slijtage. Want iets dat in de ene bedrijfstak meer speelt dan in de andere is de opkomst van nieuwe, betere en efficiëntere apparatuur. Dat kan een dusdanig verschil maken dat het interessant wordt om de verouderde bestaande apparatuur te vervangen door nieuwe, moderne kapitaalgoederen.Gebruikte begrippen in economische slijtage


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
kant
  ... onder de kant verstaan we de bepaalde zijde van een markt of beursnotering welke notering betrekking heeft op de biedprijs...Lees meer
kapitaalgoederen
  ... onder kapitaalgoederen verstaan we de goederen zoals fabrieken machines gereedschappen grondstoffen en voorraden eindproduct en diensten waarmee andere goederen worden...Lees meer

Begrippen waar economische slijtage in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

economischelevensduurvanproductiemiddelen
  ... met het begrip ecomische levensduur van produktiemiddelen bedoelen we de periode waarover produktiemiddelen op grond van economische...Lees meer