vrijdag 14 augustus 2015

Kasgeldlening

Kasgeldlening


Een Kasgeldlening is een lening, doorgaans van minimaal een miljoen met veelal een looptijd van één, twee of drie maanden tot maximaal 12 maanden.

Het geleende bedrag wordt ineens opgenomen en dient aan het einde van de looptijd in één bedrag te worden afgelost.

De rente van de kasgeldlening is voor de gehele looptijd gefixeerd.
Gebruikte begrippen in kasgeldlening


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

lening
  ... we spreken van een lening als een partij een som geld verstrekt aan een andere partij onder de voorwaarde dat...Lees meer
looptijd
  ... het begrip looptijd komen we in de financiële wereld veelvuldig tegen 1 de resterende duur van een obligatielening 2 de resterende tijd...Lees meer

Begrippen waar kasgeldlening in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

industrieel kasgeld
  ... onder industrieel kasgeld verstaan we een kasgeldlening die verstrekt wordt aan de private sector grote ondernemingen hypotheekbanken en pensioenfondsen...Lees meer
CD
  ... cd is de afkorting van certificate of deposit een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of...Lees meer
certificate of deposit.
  ... cd is de afkorting van certificate of deposit een certificate of deposit is een door de banken uitgegeven verhandelbaar termijndeposito of...Lees meer
kredietvorm
  ... de kredietvorm is de vorm waarin een krediet ter beschikking wordt gesteld voorbeelden zijn de kasgeldlening en het krediet in...Lees meer
near banking
  ... we spreken van near banking wanneer ondernemingen die geen banken zijn zoals institutionele beleggers als bijvoorbeeld pensioenfondsen en grote...Lees meer