vrijdag 14 augustus 2015

Kascheque Postbank NV

Kascheque Postbank NV


Een Kascheque Postbank NV was in vroeger jaren een formulier dat de Postbank NV ter beschikking stelde aan haar rekeninghouders die daarmee bij elk postkantoor direct geld tot een bepaald bedrag konden opnemen.

In de praktijk was het op te nemen bedrag 500 gulden.

Aan één rekeninghouder van de Postbank NV werden tegelijkertijd nooit meer dan twee kascheques verstrekt.
Gebruikte begrippen in kascheque postbank nv


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

beschikking
  ... de term beschikking kan verschillende betekenissen hebben 1 een uitspraak van een rechter op een verzoekschrift zonder dat er sprake...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer