maandag 10 augustus 2015

kasbeleid

Kasbeleid


Het kasbeleid is het beleid van de banken om met gebruikmaking van de mogelijkheden van met name de daggeldmarkt een zo gering mogelijke kas aan te houden.

Immers, een kas geeft geen rente terwijl bij uitzetten op de daggeldmarkt wel een vergoeding verkregen kan worden.
Gebruikte begrippen in kasbeleid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kas
  ... de kas is een balanspost waarop contant geld wordt geadministreerd 2 de kas is ook een plaats loket balie in...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
uitzetten
  ... onder uitzetten verstaan we het uitlenen van een som geld tegen rentevergoeding voor een bepaalde vaste termijn...Lees meer