woensdag 26 augustus 2015

Functiewaardering

Functiewaardering


Onder functiewaardering verstaan we het bepalen van de rangorde van alle functies die in een bepaalde bedrijfstak (bijv. in het bankwezen) voorkomen.

Functiewaardering


Op basis van de functiewaardering worden de functies in groepen onderverdeeld, wat functieclassificatie wordt genoemd.

Functieclassificatie is één van de factoren die het salaris van een medewerker in het bankwezen bepalen.
Gebruikte begrippen in functiewaardering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bankwezen
  ... Het begrip bankwezen is een abstractie van de bankwereld het bankwezen is het geheel van banken en hun onderlinge infrastructuur...Lees meer
basis
  ... In de goederentermijnhandel is de basis het verschil tussen de contante prijs van een commodity en de koers van de...Lees meer
bedrijfstak
  ... onder een bedrijfstak verstaan we een groep van ondernemingen die gelijke of gelijksoortige produkten voortbrengen we zeggen ook wel dat...Lees meer
rangorde
  ... de rangorde is de volgorde waarin de crediteuren volgens de wet betaald worden uit de opbrengst van de uitgewonnen...Lees meer

Begrippen waar functiewaardering in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

basic system for job evaluation
  ... Basic system for job evaluation wordt afgekort aangeduid met basys benaming voor het systeem van functiewaardering...Lees meer