woensdag 19 augustus 2015

flexibele wisselkoers

flexibele wisselkoers


We spreken van een flexibele wisselkoers bij een wisselkoers die binnen vrij ruime marges ten opzichte van de pariteit of de spilkoers kan fluctueren zonder dat een Centrale Bank de noodzaak tot interventie heeft.

flexibele wisselkoers


Gebruikte begrippen in flexibele wisselkoers


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
interventie
  ... onder interventie verstaan we de aan of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt waardoor de koers...Lees meer
spilkoers
  ... onder de spilkoers verstaan we de koers van een valuta waarvan de werkelijke koers met een bepaald percentage mag afwijken...Lees meer
wisselkoers
  ... De wisselkoers is de prijs van valuta buiten het eurogebied uitgedrukt in euro's 2 ook de waardeverhouding tussen twee...Lees meer