woensdag 19 augustus 2015

flexarbeid

Flexarbeid


We spreken bij een arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer van flexarbeid bij arbeidscontracten voor een bepaalde periode, bij afroepcontracten, contracten die lopen via een uitzendbureau en dergelijk vormen.Het voordeel van flexarbeid voor de werkgever is dat hij zijn personele bezetting beter kan afstemmen op de daadwerkelijke drukte in zijn bedrijf van dat moment.

Daarnaast loopt de werkgever veel minder risico (bijvoorbeeld doordat een personeelslid uitvalt door ziekte) dan wanneer hij deze zelf in dienst neemt.
Gebruikte begrippen in flexarbeid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
beter
  ... beter is een beursterm voor licht hogere koersen dus in de zin van "de koersen waren over het algemeen beter dan...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
werkgever
  ... een werkgever is een persoon of onderneming inclusief de overheid die behoefte heeft aan de productiefactor arbeid en daarom mensen...Lees meer
werknemer
  ... een werknemer is iemand die de verplichting aangaat om bepaalde werkzaamheden te verrichten in formele economische terminologie het leveren van...Lees meer