woensdag 19 augustus 2015

fiscale reserve

Fiscale reserve

fiscale reserve

Onder de fiscale reserves verstaan we een drietal reserves die een ondernemer onder bepaalde voorwaarden kan vormen ten laste van de fiscale winst, namelijk de reserve voor de assurantie eigen risico, de egalisatiereserve en de vervangingsreserve.
Gebruikte begrippen in fiscale reserve


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

egalisatiereserve
  ... onder een egalisatiereserve verstaan we een reserve die gevormd wordt om kosten die weliswaar regelmatig maar niet elk jaar worden...Lees meer
ondernemer
  ... onder een ondernemer verstaan we een persoon die risicodragend kapitaal bijeen brengt hetzij van zichzelf hetzij van anderen of een...Lees meer
risico
  ... klik op de afbeelding voor een vergroting risico is een vreemd begrip waarbij iedereen weet wat we ermee bedoelen maar slechts...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar fiscale reserve in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

reserve assurantie eigen risico
  ... onder de reserve assurantie eigen risico verstaan we een fiscale reserve voor bepaalde risico's waartegen weliswaar een...Lees meer