woensdag 19 augustus 2015

Fiscale boete

Fiscale boete

fiscale boete

Als de fiscus afwijkt van uw aangifte, wordt er meestal geen boete opgelegd. Situaties waarin in beginsel wel een boete wordt opgelegd, zijn:

a. het niet doen of te laat doen van een aangifte;

b. wanneer de fiscus een navorderingsaanslag oplegt.
Gebruikte begrippen in fiscale boete


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aangifte
  ... De aangifte is in het algemeen een officiële mededeling aan een overheidsinstantie bijvoorbeeld het aangeven van een geboorte of een...Lees meer
fiscus
  ... met de term fiscus wordt de belastingdienst of kortweg "de belastingen" genoemd bedoeld de fiscus is de overheidsdienst die zich met...Lees meer