woensdag 19 augustus 2015

Financieringsprobleem

Financieringsprobleem


Onder een financieringsprobleem verstaan we het probleem op welke wijze een bepaalde investering voor een onderneming moet worden gefinancierd.

Dit vraagstuk bestaat in feite uit twee delen namelijk de bepaling van de duur en omvang van de vermogensbehoefte en de keuze van de bronnen waaruit en de voorwaarden waartegen het vreemd vermogen kan worden aangetrokken tegen zo laag mogelijke kosten.
Gebruikte begrippen in financieringsprobleem


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

onderneming
  ... het begrip onderneming is lastig goed te definiëren omdat het nogal breed is er zijn verschillende insteken mogelijk...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer
vermogensbehoefte
  ... de vermogensbehoefte van een bedrijf is de behoefte aan eigen vermogen dan wel vreemd vermogen in verband met de financiering...Lees meer
vreemd vermogen
  ... het vreemd vermogen dat ook wel het risicomijdend vermogen tijdelijk vermogen of niet permanent vermogen wordt genoemd op de...Lees meer