dinsdag 18 augustus 2015

economische terugverdientijd

Economische terugverdientijd


De economische terugverdientijd is de periode waarin een bedrijf zijn investering in bijvoorbeeld een machine terugverdient.

economische terugverdientijd


De terugverdientijd kan op diverse manieren worden berekend. Tegenwoordig wordt vaak het moment dat de netto contante waarde van de investering nihil is geworden, als moment genoemd dat de investering is terugverdiend.

Gebruikte begrippen in economische terugverdientijd


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
contante waarde
  ... bij veel berekeningen op het gebied van beleggingen leningenen en hypotheken stuiten we op het begrip contante waarde...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer