dinsdag 18 augustus 2015

economische machtspositie

Economische machtspositie


We spreken van een economische machtspositie bij een bedrijf of een aantal bedrijven dat een overwegende invloed van een of meer ondernemingen op een markt.

Bij kartelvorming is vaak sprake van het creëeren van een machtspositie.

Gebruikte begrippen in economische machtspositie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bedrijf
  ... met de term bedrijf wordt een onderneming bedoeld die opgezet is om winst te maken liefdadigheid stichtingen en dergelijke worden meesten...Lees meer
markt
  ... we kunnen een markt in een meer abstracte zin definiëren als een plaats waar vraag en aanbod samenkomen denk daarbij...Lees meer