dinsdag 18 augustus 2015

Duurzaam consumptiegoed

Duurzaam consumptiegoed


Een duurzaam consumptiegoed is een goed met een lange levensduur, zoals bijvoorbeeld motorvoertuigen voor persoonlijk gebruik, meubilair, een tv, wasmachine en bepaalde kleding.
Gebruikte begrippen in duurzaam consumptiegoed


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

levensduur
  ... onder de levensduur verstaan we de periode gedurende welke een derivaat genoteerd is vele zijn na die periode waardeloos zoals...Lees meer