zondag 16 augustus 2015

douanegarantie

Douanegarantie


Onder een douanegarantie verstaan we een speciale garantie naar de overheid toe, in het bijzonder naar de Ontvanger der Invoerrechten en Accijnzen, waarbij een bank zich garant stelt voor de betaling van door haar client verschuldigde heffingen.

Het is in feite een soort van bankgarantie maar dan specifiek voor de douane.

Gebruikte begrippen in douanegarantie


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
bankgarantie
  ... Een bankgarantie is een verklaring van een bank dat deze garant staat voor de betaling van een bepaalde som geld...Lees meer
betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
invoerrechten
  ... invoerrechten zijn een soort belastingen op vanuit het buitenland ingevoerde goederen en diensten...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer