zondag 16 augustus 2015

douanefactuur

Douanefactuur


Onder een douanefactuur verstaan we het formulier dat voor de invoer van goederen in sommige landen vereist is.

Dat formulier heeft een voorgeschreven model, waarop de goederen in rekening zijn gebracht en de leverancier bepaalde verklaringen heeft afgelegd.

Gebruikte begrippen in douanefactuur


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

goederen
  ... goederen is een algemene term uit de economie hierbij verstaan we onder goederen alle zaken die in menselijke behoeften kunnen...Lees meer
invoer
  ... onder de verzamelnaam invoer verstaan we het geheel van goederen en diensten die door het buitenland aan ingezetenen zijn verkocht...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer