vrijdag 14 augustus 2015

Dividendnota

Dividendnota


De dividendnota is een nota waarop het dividend aan een cliënt wordt afgerekend onder – wettelijk verplichte – inhouding van dividendbelasting.

Dit geldt in principe ook voor een BV naar de DGA toe. Volgens de laatste regels van minister Jan Kees de Jager van Financiën is een dividendnota niet langer verplicht indien inhouding van dividendbelasting achterwege blijft in het geval dat de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.

Ook geldt dit als er sprake is van een fiscale eenheid. Dividendnota's mogen voortaan elektronisch worden verstrekt en kan afgezien worden van een papieren exemplaar. Het schrappen van miljoenen papieren dividendnota's per jaar leidt tot een aanzienlijke administratieve lastenverlichting.
Gebruikte begrippen in dividendnota


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deelnemingsvrijstelling
  ... een deelnemingsvrijstelling is een vrijstelling voor belastingplichtigen van belasting over alle voordelen die zij uit hun deelneming in een bedrijf...Lees meer
dividend
  ... Dividend is uw beloning voor het ter beschikking stellen van geld. Daartoe wordt een hoeveelheid geld aan het bedrijf onttrokken...Lees meer
dividendbelasting
  ... dividendbelasting of in het engels dividend tax is een vorm van belasting op dividend uitkeringen die op het uitbetaalde dividend...Lees meer
fiscale eenheid
  ... onder een fiscale eenheid verstaan we een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap die 99% of meer van alle...Lees meer