vrijdag 14 augustus 2015

Discontopolitiek

Discontopolitiek


De zogenaamde discontopolitiek is een middel dat door de Centrale Bank wordt toegepast het gedrag van de banken te kunnen beïnvloeden.

Door het vaststellen van rentetarieven tracht de Centrale Bank een stijging of daling van de rente die banken op tegoeden vergoeden dan wel bij kredietverlening in rekening brengen, te sturen.

Die rentetarieven hebben betrekking op de voorwaarden waartegen de Centrale Bank wissels en schatkistpapier die aan de Centrale Bank door deze banken worden aangeboden, aankoopt en waartegen zij op onderpand voorschotten aan dezelfde banken wil verlenen.
Gebruikte begrippen in discontopolitiek


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
centrale bank
  ... elk land met een eigen valuta kent een centrale bank die vooral als taak heeft om de valuta door...Lees meer
onderpand
  ... onder het onderpand verstaan we de roerende of onroerende goederen die bij het verstrekken van een lening of een hypotheek...Lees meer
rente
  ... in de economie beschouwen we rente ook wel interest genoemd als de beloning voor het ter beschikking stellen van kapitaal...Lees meer
schatkistpapier
  ... onder schatkistbiljetten verstaan we in het algemeen kortlopende rentedragende schuldbekentenissen van de overheid schatkistpapier kan worden verdisconteerd en beleend bij de...Lees meer

Begrippen waar discontopolitiek in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

geldpolitiek van de Nederlandsche Bank NV
  ... onder de geldpolitiek van een centrale bank zoals de nederlandsche bank nv verstaan we het...Lees meer