maandag 10 augustus 2015

deviezenmutatie

deviezenmutatie


Onder een deviezenmutatie verstaan een transactie die een wijziging in de deviezenvoorraad veroorzaakt.

We kunnen daarbij twee soorten transacties onderscheiden:

1. transacties voor rekening van derden die daarvoor een een algemene of incidentele vergunning hebben;

2. De eigen transacties van een deviezenbank zoals kredietverlening en valuta-arbitrage.
Gebruikte begrippen in deviezenmutatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

deviezenbank
  ... een deviezenbank is een kredietinstelling die door de nederlandsche bank nv is gemachtigd om onder haar toezicht bemiddeling te verlenen...Lees meer
transactie
  ... een transactie op nettobasis is een effectentransactie met een buitenlandse marktpartij die tegen een bepaalde koers plaatsvindt zonder...Lees meer
valuta
  ... een valuta is een muntsoort bijvoorbeeld de gulden de dollar de yen en dergelijke van een souvereine staat met een...Lees meer