maandag 10 augustus 2015

Desinflatie

Desinflatie


Onder desinflatie verstaan we een afname in het inflatietempo zonder dat de inflatie helemaal verdwijnt ofwel waarbij het prijspeil steeds langzamer toeneemt.
Gebruikte begrippen in desinflatie


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

inflatie
  ... inflatie ofwel geldontwaarding is het verschijnsel dat men met een bepaald geldbedrag minder kan kopen dan voorheen mogelijk was dit...Lees meer
inflatietempo
  ... het inflatietempo is de snelheid waarmee de inflatie zich voltrekt af te lezen aan het verloop van indexcijfers...Lees meer