maandag 10 augustus 2015

derogatie akte

derogatie akte


Onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) ofwel de beherende vennoten van een commanditaire vennootschap verklaren, dat zij elkaar over en weer onbeperkt machtigen tegenover de bank en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen van deze vennootschap, die een ieder van hen voor zich tegenover de bank kan aangaan.

Vertalingen van derogatie akte

Engels: derogation deed


Gebruikte begrippen in derogatieakte


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

akte
  ... Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commanditaire vennootschap
  ... een commanditaire vennootschap of cv is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen waarbij een of meer personen uitsluitend...Lees meer
derogatie
  ... derogatie is een term die wordt gebruikt in het kader van de economische en monetaire unie...Lees meer
firma
  ... een firma is geen aparte bedrijfsvorm maar een éénmansbedrijf dat niet onder de naam van de eigenaar werkt of een...Lees meer
vennootschap
  ... een vennootschap is een vorm van een onderneming die door meerdere oprichters middels een notariële akte wordt opgericht en die...Lees meer
vennootschap onder firma
  ... bij een vennootschap onder firma ofwel een vof voeren meerdere ondernemers als partners een bedrijf...Lees meer