woensdag 5 augustus 2015

David Ricardo

David Ricardo


David Ricardo leefde van 1772 tot 1823 en was een Engels econoom, zakenman en parlementariër.

Zijn voornaamste werk "Principles of Political Economy and Taxation" dat het licht zag in 1817 behandelt een aantal belangrijke onderwerpen zoals de waardetheorie en de productiegroei.

Vooral theorie over de comparatieve kostenverschillen en zijn wet van de afnemende meeropbrengsten maakten Ricardo beroemd.

De door hem ontwikkelde arbeidswaardeleer legt de grondslag voor de leer van Karl Marx al is die er voor de meesten mee met de eer gaan strijken.

Het pleidooi voor vrijhandel van David Ricardois beter te begrijpen als we de achtergrond van Engeland als machtige zeevarende natie in die tijd meenemen. In die situatie konden handelsbeperkingen een groot probleem worden, zoals in de geschiedenis ook meermalen is gebleken. Een referentie had David Ricardo dan ook wel.