maandag 17 augustus 2015

dual fund

dual fund


Onder een dual fund verstaan we een beleggingsinstelling die met twee soorten aandelen of participaties werkt.

Deze maken normaal gesproken ieder de helft van het vermogen uit.

De ene helft betreft inkomensaandelen of inkomensparticipaties die gedurende een aantal jaren het gehele netto beleggingsinkomen van het fund krijgen, waarna het oorspronkelijk gestorte bedrag wordt terugbetaald.

De andere categorie zijn kapitaalsaandelen of kapitaalsparticipaties die geen inkomsten ontvangen, doch recht hebben op de volle vermogensaanwas resp. bij vermogensachteruitgang het volle verlies dragen.

Het dual fund wordt ook wel dual purpose fund genoemd.
Gebruikte begrippen in dual fund


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
beleggingsinstelling
  ... Een beleggingsinstelling is een organisatie die de door haar aandeelhouders dan wel participanten toevertrouwde gelden voor hen belegt...Lees meer
fund
  ... een fund is hetzelfde als een beleggingsfonds de term fund komt in principe uit de angelsaksische landen maar is hier...Lees meer
recht
  ... het begrip recht kent veel betekenissen zoals...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer