zondag 16 augustus 2015

Doorlopende order

Doorlopende order


Een doorlopende order of ook wel een order tot wederopzegging is een effectenorder die geldt tot het moment dat deze wordt herroepen.

Een doorlopende order geldt meestal in de maand van opgave en de daarop volgende maand.

Een doorlopende order blijft in elk geval van kracht tot
- de order wordt ingetrokken (ook wel royement van de order genoemd),
- de order wordt uitgevoerd,
- (bij opties) de uitoefendatum is bereikt.
- de limiet van de bank of commissionair is bereikt.

Gebruikte begrippen in doorlopende order


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effectenorder
  ... een effectenorder is een opdracht aan een bedrijfslid vereniging voor de effectenhandel in het algemeen een bank of een commissionair...Lees meer
limiet
  ... bij een optie kunt u aangeven tegen welke maximale prijzen u een optie wilt kopen of tegen welke minimale...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
order
  ... een order is een opdracht van een klant aan een bank commissionair of online broker tot aankoop of verkoop...Lees meer
royement
  ... als u een hypotheek afsluit wordt deze door de notaris ingeschreven in het hypotheekregister na aflossing wordt de hypotheek...Lees meer
uitoefendatum
  ... de uitoefendatum is de laatste dag waarop het optierecht kan worden uitgeoefend in de praktijk is de uitoefendatum de derde vrijdag...Lees meer