vrijdag 14 augustus 2015

Dispariteit

Dispariteit


Onder het begrip dispariteit verstaan we een prijsverschil tussen twee beurzen waar dezelfde aandelen op een bepaald moment worden verhandeld.

Deze dispariteit maakt in principe arbitrage mogelijk en is daardoor in het algemeen van korte duur omdat deze arbitrage de dispariteit vrijwel direct teniet zal doen.
Gebruikte begrippen in dispariteit


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aandelen
  ... In het algemeen gesproken is een aandeel een deel van een gezamenlijke eigendom bijvoorbeeld een aandeel hebben in een nalatenschap...Lees meer
arbitrage
  ... Onder arbitrage verstaan we de professionele handel die profiteert van koers verschillen tussen verschillende beurzen op hetzelfde tijdstip door transacties...Lees meer

Begrippen waar dispariteit in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

gedekte rentearbitrage
  ... onder de term gedekte rente arbitrage of zoals de engelse term luidt fully covered interest verstaan we een...Lees meer