woensdag 1 juli 2015

Stock warrant ratio

Stock warrant ratio


Stock warrant ratio is een andere benaming van de leverage bij een warrant hedge
Gebruikte begrippen in stock warrant ratio


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

leverage
  ... leverage is de verhouding in de optiepremie onder invloed van de veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde...Lees meer
ratio
  ... ook een ratio is een getalsverhouding tussen twee grootheden kengetallen zijn vaak in de vorm van een ratiokengetallen worden gehanteerd...Lees meer
warrant
  ... warrants behoren tot de minder bekende beleggingsinstrumenten maar kennen toch een breed toepassingsgebied dat zich laat vergelijken met het gebruik...Lees meer
warrant hedge
  ... een warrant hedge is een strategie bestaande uit een longpositie in een warrant met een shortpositie in de onderliggende...Lees meer