maandag 27 juli 2015

Fischer Black en Myron Scholes

Fischer Black en Myron Scholes


Fischer Black en Myron Scholes zijn twee Amerikaanse financieel deskundigen die voor het eerst een formule ontwikkelden om de theoretische waarde van een optie te berekenen. Een dergelijke theoretische waarde is noodzakelijk om tot een betrouwbare prijsbepaling met de daarbij behorende verhandelbaarheid van de opties te komen.

Naar Fischer Black en Myron Scholes is het bekende en veel gebruikte Black and Scholes-model vernoemd. Dit is een waarderingsmodel dat wordt gebruikt om ondermeer de theoretische waarde van opties te berekenen. Daarnaast zijn er een aantal "bijproducten" die ook niet meer weg te denken zijn uit de wereld van de optiehandel zoals de hedgeratio.

Ook de bekende "grieken" zoals de Delta en de Theta zijn aan direct of indirect met  de modellen van Fischer Black en Myron Scholes te berekenen.

Gebruikte begrippen in Fischer Black

en Myron Scholes


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

delta
  ... de deltafactor of delta is de verhouding tussen de premieverandering bij opties ten opzichte van de koersverandering van de onderliggende...Lees meer
model
  ... een model is een versimpelde afbeelding van de werkelijkheid die echter eenvoudiger te manipuleren of te doorzien is...Lees meer
optie
  ... met een optie kopen we een recht tot het kopen of verkopen van een onderliggende waarde bijvoorbeeld een aandeel...Lees meer
opties
  ... in de periode van 624 tot 543 voor christus leefde er een wijsgeer met de naam thales van milete...Lees meer
theoretische waarde
  ... de theoretische waarde van een optie wordt middels wiskundige modellen berekend zoals de bekende black and scholes formule...Lees meer
theta
  ... ook de theta behoort tot de grieken uit de optiewereld bij de delta en de gamma handelde het vooral om...Lees meer
waarde
  ... de waarde van iets is in het algemeen het geldbedrag dat iets vertegenwoordigt de waarde wordt doorgaans gevonden door de...Lees meer