zondag 19 juli 2015

Verzekerde bij een levensverzekering

Verzekerde bij een levensverzekering


Onder de verzekerde bij een levensverzekering verstaan we degene op wiens leven de verzekering wordt aangegaan.

Dus degene bij wiens overlijden er tot uitbetaling wordt overgegaan.
Gebruikte begrippen in verzekerde levensverzekering


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

verzekerde
  ... de verzekerde is de onderneming of privépersoon die aan een verzekeraar een bedrag de premie heeft betaald om...Lees meer