zondag 19 juli 2015

Verzamelinkomen

Verzamelinkomen


Het verzamelinkomen is het inkomen van box I, inkomen van box II en het belastbaar inkomen van box III samen. Het verzamelinkomen is er voor de berekening van bepaalde drempels.

Bij de berekening van het verzamelinkomen wordt geen rekening gehouden met verliezen uit andere jaren.
Gebruikte begrippen in verzamelinkomen


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belastbaar inkomen
  ... Het belastbaar inkomen is in het algemeen de grondslag voor heffingen en belasting volgens het schijventarief voor de belastingdienst...Lees meer
box
  ... de term box komt uit de point and figure charting hiermee wordt het verschil bedoeld tussen de vorige keer dat een...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer