zondag 19 juli 2015

vermogensmotief

Vermogensmotief


Ondere iemands vermogensmotief verstaan we de reden van het opbouwen van een vermogen, bijvoorbeeld om daar later een inkomen uit te verwerven.
Gebruikte begrippen in vermogensmotief


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

vermogen
  ... onder het vermogen bij een onderneming verstaan we de bronnen waaruit een bedrijf de middelen heeft aangetrokken om het te...Lees meer