woensdag 22 juli 2015

Underwriting syndicaat

Underwriting syndicaat


Een underwriting syndicaat is een syndicaat, gevormd door managing underwriters en underwriters met betrekking tot een door hen overgenomen vrije in Euro's luidende obligatie-emissie
Gebruikte begrippen in underwritingsyndicaat


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

emissie
  ... een emissie is de uitgifte van nieuwe aandelen of obligaties via de effectenbeurs...Lees meer
obligatie
  ... een obligatie ook wel schuldbrief genoemd is een schuldbekentenis aan toonder een schuldbewijs dat u een bepaald bedrag...Lees meer
obligatie emissie
  ... een obligatie emissie is het verwerven van vreemd vermogen door middel van de uitgifte van obligaties...Lees meer
syndicaat
  ... een syndicaat of ook wel een emissiesyndicaat is een groep banken die de emissieprospectus van de uitgevende instelling ondertekenen...Lees meer