woensdag 22 juli 2015

ultimate forward rate

Ultimate forward rate


Pensioenfondsen mogen hun verplichtingen naar de deelnemers toe waarderen met behulp van de zogeheten ultimate forward rate ofwel de UFR.

Deze ultimate forward rate is een fictieve rekenrente van jaarlijks gemiddeld 4,2 procent voor de waardering van pensioenverplichtingen die over twintig tot veertig jaar moeten worden nagekomen.
Gebruikte begrippen in UFR


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

forward
  ... een forward is een soort future waarbij echte onderlinge afspraken worden gemaakt en er geen sprake is van standaardcontracten zoals...Lees meer
procent
  ... de begrippen procent en procentpunt worden nog al eens door elkaar gehaald en zijn het beste te verklaren aan de...Lees meer
rekenrente
  ... de rekenrente is een een fictief rentepercentage dat verzekeringsmaatschappijen en pensioensfondsen hanteren bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen...Lees meer