donderdag 9 juli 2015

Township village enterprises

Township village enterprises


Onder township village enterprises verstaan we de kleine industriële bedrijven op het Chinese platteland, opgericht om de uit de landbouw vrijkomende agrarische bevolking op te vangen;

Township village enterprises


Deze Township village enterprises vormen intussen de ruggengraat van de Chinese industrie.