donderdag 9 juli 2015

Tombstone

Tombstone


Een tombstone is een advertentie in een zakenkrant,  gezet door  een investment bank die verschijnt nadat bijv. een effectenemissie heeft plaatsgevonden en waarin wordt vermeld welke banken en commissionairs aan de plaatsing van de desbetreffende effecten hebben medegewerkt.

tombstone


De volgorde waarin de namen worden vermeld, is een aanwijzing omtrent het aantal effecten, dat een bank of commissionair heeft opgenomen dan wel bij het publiek heeft geplaatst.
Gebruikte begrippen in tombstone


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

aanwijzing
  ... Onder aanwijzing of het aanwijzen van een belegger verstaan we het selecten van een belegger met een short positie om...Lees meer
bank
  ... Een bank ook wel bankinstelling genomed is een bedrijf uitoefent krachtens de wet toezicht kredietwezen een bank dient dan ook als...Lees meer
commissionair
  ... een commissionair aan de beurs is een rechts persoon die aan en verkoopopdrachten van effecten uitvoert voor cliënten en of...Lees meer
effecten
  ... stel dat we een beleggingsportefeuille op gaan bouwen dan worden we geconfronteerd met een veelheid aan mogelijkheden om in te...Lees meer
investment bank
  ... onder een investment bank verstaan we een zakenbank die zich specialiseert op ïnvestment banking" ofwel een activiteit die ondernemingen helpt...Lees meer