woensdag 1 juli 2015

Stoplijst

Stoplijst


De stoplijst is een lijst van niet-toegestane debitcards of creditcards in verband met fraude, diefstal etc.
Gebruikte begrippen in stoplijst


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

fraude
  ... onder fraude verstaan we hier het bewust geven van een verkeerde voorstelling van zaken bij bedrijven adminstratie betalingen en dergelijke...Lees meer