dinsdag 14 juli 2015

Serviceleasing

Serviceleasing


Serviceleasing is een vorm van financiële dan wel operationele leasing, waarbij door de lessor tevens service met betrekking tot het leaseobject wordt aangeboden.

Bijvoorbeeld onderhoud en reparatie van het leaseobject of de tijdelijke vervanging daarvan als reparatie langer mocht gaan duren.
Gebruikte begrippen in serviceleasing


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

leasing
  ... vorm van objectgerichte financiering waarbij de lessor ofwel degenen die daadwerkelijk financiert het leaseobject in gebruik ter beschikking stelt aan...Lees meer
lessor
  ... de lessor is degene die bij leasing een bepaalde zaak aan iemand anders in gebruik geeft vaak is dit een...Lees meer