woensdag 15 juli 2015

semi overheid

Semi overheid


De zogenaamde semi overheid is de benaming in het spraakgebruik voor de zogeheten semicollectieve sector.

Denk dan bij semi overheid aan aan de niet-commerciële dienstverlening op het gebied van gezondheid, maatschappelijk welzijn, cultuur en recreatie. En ook aan semioverheidsbedrijven.

Dit zijn ondernemingen waarin de centrale overheid of een lagere overheid met kapitaal en eventueel als steller van garanties deelneemt.
Gebruikte begrippen in semi overheid


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

kapitaal
  ... we onderkennen verschillende vormen van kapitaalhet reële kapitaal ook wel kapitaalgoederen is een van de productiefactoren naast natuur en arbeid...Lees meer
lagere overheid
  ... de lagere overheid is dat deel van de overheid dat een aanvullende taak heeft ten opzichte van de centrale...Lees meer
overheid
  ... de overheid is in het algemeen een regelgevend orgaan dat het bestuur van een land provincie of gemeente vormt...Lees meer
sector
  ... we spreken van een sector op de beurs bij een groep bedrijven die in dezelfde...Lees meer
steller
  ... een steller is een persoon die zich bezighoudt met het stellen van valuta...Lees meer
welzijn
  ... bij welzijn gaat het economisch gezien om behoeften die bevredigd kunnen worden zonder dat daarvoor schaarse middelen moeten worden opgeofferd...Lees meer