zondag 26 juli 2015

betalingsregeling

betalingsregeling


Een betalingsregeling is een overeenkomst tussen bijvoorbeeld een leverancier en zijn klant dat er op een andere manier zal worden betaald dan in de betalingscondities van de leverancier staat.

betalingsregeling


Dat kan betekenen dat de betaling later plaatsvindt dan binnen de normale betalingstermijn of in delen wordt verricht.

Gebruikte begrippen in betalingsregeling


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingstermijn
  ... onder een betalingstermijn verstaan we de termijn waarover premie wordt berekend bij alle verzekeraars kunt u kiezen uit verschillende...Lees meer
betekenen
  ... met het begrip betekenen waarbij men ook wel spreekt van het uitbrengen van een exploot bedoelt men het ter kennis...Lees meer

Begrippen waar betalingsregeling in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.

centrale betalingsregeling
  ... met een centrale betalingsregeling wordt een regeling bedoeld waarbij via een onderneming binnen een concern alle betalingen lopen die...Lees meer