zaterdag 25 juli 2015

Betaling tegen documenten

Betaling tegen documenten


Onder de handelsterm betaling tegen documenten die vaak wordt afgekort met CAD wat een afkorting is van het Engelse "cash against documents".

Betaling tegen documenten


Hieronder verstaan we de betalingsconditie die inhoudt dat de koper tegen documenten moet betalen.

Vertalingen van betaling tegen documenten

Engels:   cash against documents

Gebruikte begrippen in betaling tegen documenten


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.

betaling
  ... met de term betaling verstaan in het dagelijks algemeen spraakgebruik de voldoening van een geldschuld in contanten of in girale...Lees meer
betalingsconditie
  ... onder een betalingsconditie verstaan we een clausule die voorkomt in het koopcontract en die bepaalt hoe de betaling van de...Lees meer
cash
  ... het engelse werkwoord to cash staat voor te gelde maken dus het verkopen van waardepapieren voorbeelden zijn het verkopen van...Lees meer
documenten
  ... documenten is algemene aanduiding voor financi ële documenten en of handelsdocumenten...Lees meer
koper
  ... iemand die van een ander een goed verkrijgt met een bedrag in geld als tegemoetkoming dan noemen we de koper...Lees meer