woensdag 22 juli 2015

Uncovered options

Uncovered options


We spreken van uncovered options als een belegger callopties schrijft zonder dat de onderliggende waarde in zijn bezit is.

We spreken in het Nederlands over ongedekt schrijven, naakt schrijven en en schrijven van niet-gedekte opties.

Bij putopties schrijven we in principe altijd uncovered options tenzij we een andere putoptie in bezit hebben die als dekking kan dienen.
Gebruikte begrippen in uncovered options


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.

belegger
  ... Onder een belegger verstaan we een bedrijf of persoon die zich bezighoudt met het beleggen van overtollige geldmiddelen teneinde hier...Lees meer
ongedekt schrijven
  ... ongedekt schrijven is het schrijven van een optie of een future zonder dat men de onderliggende waarde bijvoorbeeld de...Lees meer
putoptie
  ... een putoptie is een optiecontract dat de houder van de optie koper het recht geeft om de onderliggende waarde op...Lees meer
schrijven
  ... hierbij ontvangt de schrijver de optiepremie waar...Lees meer